شبکه یک

جهاد حقیقی در فضای مجازی- قسمت دوم

دانلود

امروزه فضای مجازی کار هزار ارتش را انجام می دهد.در مقابل حمله ی این فضا باید جهاد کرد. جهاد در فضای مجازی نمی شود و جهاد حقیقی می خواهد.
ابعاد مسائل در فضای مجازی معمولا واقعی نیست چنانچه در فضای مجازی می توان یک خائن را خادم جلوه داد و یا یک انسان مومن را خائن نشان داد.

آسیب های شبکه های اجتماعی-سلامت جسمی

دانلود

بازی ها و شبکه های اجتماعی و نرم افزارهایی از این قبیل می توانند روی جسم افراد تاثیر بگذارند و باعث بیماری هایی از قبیل اختلالات حرکتی،کمر درد، تغییراتی روی رنگ و پوست، بیماری های مغز و اعصاب و … در افراد شوند.

ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات

دانلود

اگر فضای مجازی را یک هواپیما در نظر بگیریم در لایه کاربری مسافران وارد شده و روی صندلی می نشینند و بعد از اینکه هواپیما فرود آمد خارج می شوند. ولی در لایه مدیریت اینکه این هواپیما از چه مسیرهایی بگذرد،کنترل اوضاع جوی، سرعت، دقت و … انجام می شود. یعنی کاربران امنیت و سلامت خود را به دست مدیریت هواپیما می سپارند. در فضای مجازی همینگونه است و این مدیریت را نباید به دست صهیونیست ها، آمریکایی ها و فرهنگ های دیگر بسپاریم.