فرهنگ

تهاجم فرهنگی

دانلود

فرهنگ زدایی یا تهاجم به فرهنگ ملت ها حرکتی است مرموزانه و حساب شده و با برنامه ریزی دقیق که با استفاده از شیوه ها و ابزارهای متنوع برای سست کردن باورها، دگرگونی ارزشها، انحراف اندیشه ها ، تغییر و تبدیل آداب و سنت ها و نابودی اصول اخلاقی حاکم بر جامعه انجام می گیرد.

محتوا در فضای مجازی چگونه است

دانلود

90% کودکان 8 تا 16 سال وقتی والدین را دور می بینند وارد سایت های غیراخلاقی می شوند.
بیش از 12 میلیون نفر از کاربران اینترنت ایران افراد زیر 18 سال هستند.
چگونه می توانیم محتوای مفیدی را در اختیار کاربران قرار دهیم.