فیسبوک

تحقیقات دانشگاههای سوئد در مورد فیسبوک

دانلود

بر اساس تحقیقات دانشگاه های لوند و گوتنبرگ در سوئد فیسبوک می تواند خصوصیات تاریک افراد را آشکار کند. در واقع کاربران فیسبوک و شبکه های اجتماعی برای دستیابی به موقعیت اجتماعی در فیسبوک خصوصیات تاریک(مثل خودشیفتگی-دروغ – بداخلاقی و …) را رشد می دهند.

فیلترینگ در کشورها چگونه است

دانلود

بر اساس پژوهشهای انجام شده، بیشترین فیلترینگ پایگاه های اینترنتی در اسرائیل با 97 درصد و بعد از آن انگلستان با 70 درصد، فرانسه 66 درصد، آمریکا 36 درصد را در کشور خود اعمال کرده اند.

شبکه های اجتماعی-دشمنان پنهان

دانلود

این شبکه های اجتماعی علاوه بر تخریب فرهنگ و افکار یک ملت سیاست های زیر را دنبال می کنند:
شناسایی افزاد برای انجام عملیات های ویژه برای سازمان های جاسوسی غربی
عادت دادن مردم برای اینکه کارهای خود را لحظه به لحظه گزارش داده و اطلاعاتی که توسط سایر سایت های ارتباطی غیر قابل اکتشاف بوده بدین وسیله از مردم استخراج نموده و در اختیار سازمان های اطلاعاتی غربی قرار دهد.

صدمات استفاده نادرست از فضای مجازی

دانلود

آمارها نشان می دهد که در هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی کلاه برداری و سرقت اینترنتی می شود.
ایرانی ها از نظر افشای اطلاعات شخصی خودشان در رتبه دوم دنیا قرار دارند.
راهبردهای ملی کشور ایالات متحده آمریکا تا سال 2020 اشراف اطلاعاتی دنیاست. این اشراف اطلاعاتی چگونه بدست می آید.