موبایل

منظور از سرویس چیست

دانلود

سرویس به معنای خدمات است و نرم افزارهای شبکه های اجتماعی به عنوان خدمت دهی به کاربران ارائه شدند و این در حالی است که این نرم افزارها سرقت اطلاعات، آسیب های فرهنگی و … را در پس زمینه خود انجام می دهند.