نرم افزار

تهاجم ارتباطی

دانلود

در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع جنگ اطلاعات، توجه بسیاری از کارشناسان و مسئولین را به خود جلب کرده است . در این جنگ دشمنان با استفاده از خطوط اینترنت به رایانه نفوذ کرده و خسارات جبران ناپذیری را وارد می کنند.

محتوا در فضای مجازی چگونه است

دانلود

90% کودکان 8 تا 16 سال وقتی والدین را دور می بینند وارد سایت های غیراخلاقی می شوند.
بیش از 12 میلیون نفر از کاربران اینترنت ایران افراد زیر 18 سال هستند.
چگونه می توانیم محتوای مفیدی را در اختیار کاربران قرار دهیم.

تاثیرات فرهنگی و روانی روی کاربران شبکه های اجتماعی

دانلود

شبکه های اجتماعی ابتدا رفتار کاربران را انالیز می کنند و سپس نیازهای او را می سنجند و در راستای این نیاز، اهداف و افکار خود را تزریق می کنند.