سودجویی در فضای مجازی

دانلود

چون در فضای مجازی هویت واقعی افراد معنایی ندارد یعنی یک نفر می تواند با اسم افراد مختلف وارد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی شود. با توجه به این مسئله و مسائل دیگر در فضای مجازی و فضای حقیقی افرادی سودجو به فکر فریب دادن افراد دیگر می افتند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید