بررسی فیلترینگ تلگرام

دانلود

گفتگوی ویژه خبری در مورد فیلترینگ تلگرام
12 درصد کل پهنای باند کشور صرف داده های تلگرام می شود اما این داده ها چه محتوایی دارند و این محتواها چه تاثیری روی جامعه دارند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید