ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات

دانلود

اگر فضای مجازی را یک هواپیما در نظر بگیریم در لایه کاربری مسافران وارد شده و روی صندلی می نشینند و بعد از اینکه هواپیما فرود آمد خارج می شوند. ولی در لایه مدیریت اینکه این هواپیما از چه مسیرهایی بگذرد،کنترل اوضاع جوی، سرعت، دقت و … انجام می شود. یعنی کاربران امنیت و سلامت خود را به دست مدیریت هواپیما می سپارند. در فضای مجازی همینگونه است و این مدیریت را نباید به دست صهیونیست ها، آمریکایی ها و فرهنگ های دیگر بسپاریم.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید