آسیب های روانی فضای مجازی

دانلود

افرادی که از فضای مجازی نادرست استفاده می کنند ممکن است دچار آسیب های اجتماعی و بیماری های روانی شوند، برای جلوگیری از وقوع اینگونه مشکلات چه راهکارهایی وجود دارد؟

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید