ارتباط دین و رسانه

دانلود

رسانه باید در خدمت دین باشد یعنی باید رسانه دینی داشته باشیم نه دین رسانه ای.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید