کاپیتولاسیون در فضای مجازی

دانلود

کاپیتولاسیون یعنی ارجعییت یک شی،نرم افزار،ابزار، شخص و … خارجی در کشور.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید