بررسی عملکردهای سازمان امنیت ملی آمریکا در فضای مجازی

دانلود

در این ویدیو عملکردهای سازمان امینت ملی آمریکا را در فضای مجازی بر اساس مستندات افشاگری های ادوارد اسنودن بیان خواهد شد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید