کودکان و نوجوانان در معرض آسیب های جدی روانی و تحصیلی بازی های رایانه ای

دانلود

یکی از مشکلاتی که امروزه در خانواده ها به وجود آمده است عدم نظارت بر روی بازی کردن کودکان و نوجوانان در استفاده از بازی های رایانه ایست.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید