آسیب های رسانه و فضای مجازی – بی حجابی

دانلود

این کلیپ به بررسی جنگ نرم و تهاجم رسانه ها علیه اعتقادات مسلمانان و همچنین تاثیر جنگ نرم بر بی حجابی در جامعه می پردازد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید