انتشار اخبار غیرعلمی پزشکی در فضای مجازی

دانلود

در فضای مجازی و مخصوصا در نرم افزار های شبکه اجتماعی گاهی با مطالبی برخورد می کنیم که مربوط به مسائل پزشکی و سلامت می باشد که هیچ گونه منبعی برای آنها ذکر نمی شود. این نسخه های بدون منبع در موارد زیادی غیرعلمی هستند و بیشتر باعث آسیب رساندن به بدن می شوند تا سلامت آن.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید