تلگرام ضد انقلاب و برای دشمن است

alm

 

سخنرانی آیت الله علم الهدی در مورد تلگرام

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید