مزایای اینترنت ملی

دانلود

هدف اینترنت ملی در واقع استقلال، امنیت داده ها، هم چنین استفاده از سرعت بالاست. روزانه برای ارسال و دریافت داده ها ، حتی ارسال و دریافت های داخلی باید به مرکز اصلی آن در آمریکا دسترسی داشته باشیم که باعث کاهش سرعت و افزایش هزینه ها می شود. به علاوه اینکه داده ها به مکان نا امنی ارسال می شوند برای رفع اینگونه مشکلات بایستی اینترنت ملی تحقق یابد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید