کلاهبرداری‌های مجازی

دورۀ جامع آموزش فضای مجازی و سواد رسانه‌ای (عمومی)
کلاهبرداری‌های مجازی

دانلود 3.59MB | mp4
اول بریم برای آزمون این جلسه

ارتباط با پشتیبان دوره

هنوز درخواست پشتیبانی داده نشده است

استاد مؤمن نسب (کارشناس فضای مجازی): معرفی شبکه - بخش اول
00:10:36 / 82MB
صوت معرفی شبکه بخش اول
00:10:36 / 10MB
نظام جامع مسائل فضای مجازی
00:00:00 / 3MB

2. معرفی شبکه بخش دوم
00:11:59 / 93MB
صوت معرفی شبکه بخش دوم
00:11:59 / 11MB
آزمون تعیین سطح افسران آتش‌به اختیار
00:00:00 /

3. طرح بحث‌و تبیین تحولات فضای مجازی
00:08:41 / 93MB
صوت طرح بحث و تبیین فضای مجازی
00:08:41 / 8MB

5. وب ها، وب1
00:10:15 / 93MB
صوت وب ها، وب1
00:10:15 / 9MB

6. وب 2
00:09:11 / 84MB
صوت وب2
00:09:11 / 8MB

Ott
00:11:45 / 92MB
صوت ott
00:11:45 / 11MB

تکنولوژی مدیریت انسان 1
00:21:32 / 87MB
صوت تکنولوژی مدیریت انسان 1
00:21:32 / 20MB
شجره خبیثه
00:00:00 /
بررسی گوگل
00:00:00 /

تکنولوژی مدیریت انسان 2
00:11:07 / 86MB
صوت تکنولوژی مدیریت انسان 2
00:11:08 / 10MB

تکنولوژی مدیریت انسان 3
00:11:22 / 88MB
صوت تکنولوژی مدیریت انسان 3
00:11:22 / 10MB

تکنولوژی مدیریت انسان 4
00:09:46 / 76MB
صوت تکنولوژی مدیریت انسان 4
00:09:46 / 9MB

تکنولوژی مدیریت انسان 5
00:10:24 / 80MB
صوت تکنولوژی مدیریت انسان 5
00:10:24 / 10MB

کلیپی در مورد تکنولوژی مدیریت انسان
00:04:49 / 39MB

زیست مجازی
00:09:27 / 73MB
صوت زیست مجازی
00:09:27 / 9MB
محتوای دوره
00:04:00 / 119KB

مرز مجازی
00:07:47 / 60MB
صوت مرز مجازی
00:07:47 / 7MB
مقاله "آن روز اینترنت نبود!"
00:00:00 /

هویت مجازی 1
00:09:06 / 70MB
صوت هویت مجازی 1
00:09:06 / 8MB

هویت مجازی 2
00:10:18 / 80MB
صوت هویت مجازی 2
00:10:18 / 9MB

هویت مجازی 3
00:10:42 / 83MB
صوت هویت مجازی 3
00:10:42 / 10MB

جنگ مجازی 1
00:09:47 / 77MB
صوت جنگ مجازی 1
00:09:47 / 9MB

جنگ مجازی 2
00:10:16 / 43MB
صوت جنگ مجازی 2
00:10:16 / 9MB

جنگ مجازی 3
00:16:08 / 67MB
صوت جنگ مجازی 3
00:16:08 / 15MB

جنگ مجازی 4
00:06:17 / 26MB
صوت جنگ مجازی 4
00:06:17 / 6MB

دیپلماسی مجازی 1
00:10:48 / 45MB
صوت دیپلماسی مجازی 1
00:10:48 / 10MB

دیپلماسی مجازی 2
00:10:48 / 45MB
صوت دیپلماسی مجازی 2
00:10:48 / 10MB

رمز پیشرفت و عقب ماندگی(علم)
00:10:51 / 45MB
صوت رمز پیشرفت و عقب ماندگی(علم)
00:10:51 / 10MB

رمز پیشرفت و عقب ماندگی(فن آوری)
00:10:54 / 45MB
صوت رمز پیشرفت و عقب ماندگی(فن آوری)
00:10:54 / 10MB

رمز پیشرفت و عقب ماندگی(محصول)
00:11:48 / 49MB
صوت رمز پیشرفت و عقب ماندگی(محصول)
00:11:48 / 11MB

رمز پیشرفت و عقب ماندگی(مصرف)
00:11:26 / 47MB
صوت رمز پیشرفت و عقب ماندگی(مصرف)
00:11:26 / 10MB

اقتصاد مجازی1
00:11:15 / 87MB
صوت اقتصاد مجازی 1
00:11:15 / 10MB
بلاکچین به زبان ساده
00:00:00 /

اقتصاد مجازی2
00:11:47 / 91MB
صوت اقتصاد مجازی 2
00:11:47 / 11MB

اقتصاد مجازی3(تبلیغات هوشمند)
00:07:21 / 67MB
صوت اقتصاد مجازی3(تبلیغات هوشمند)
00:07:21 / 7MB

اقتصاد مجازی4(فروش محصولات اطلاعاتی)
00:10:36 / 82MB
صوت اقتصاد مجازی4(فروش محصولات اطلاعاتی)
00:10:36 / 10MB

اقتصاد مجازی5(تولید ترافیک)
00:10:26 / 81MB
صوت اقتصاد مجازی5(تولید ترافیک)
00:10:26 / 10MB

اقتصاد مجازی6
00:11:03 / 85MB
صوت اقتصاد مجازی6
00:11:03 / 10MB

تهاجم فرهنگی
00:03:00 / 26MB

فرهنگ مجازی1
00:10:52 / 84MB
صوت فرهنگ مجازی1
00:10:52 / 10MB

فرهنگ مجازی2(سکولاریسم)
00:11:04 / 86MB
صوت فرهنگ مجازی2(سکولاریسم)
00:11:04 / 10MB

فرهنگ مجازی3(فرد محوری)
00:10:22 / 80MB
صوت فرهنگ مجازی3(فرد محوری)
00:10:22 / 9MB

فرهنگ مجازی4(لذت گرایی و سود گرایی)
00:11:13 / 87MB
صوت فرهنگ مجازی4(لذت گرایی و سود گرایی)
00:11:13 / 10MB

سلامت مجازی1
00:10:40 / 83MB
صوت سلامت مجازی1
00:10:40 / 10MB
کتاب امواج الکترومغناطیس، اثرات بیولوژیک و راهکارهای ایمن‌سازی
00:00:00 / 3MB

سلامت مجازی(اعتیاد مجازی1)
00:10:45 / 83MB
صوت سلامت مجازی(اعتیاد مجازی1)
00:10:45 / 10MB

سلامت مجازی(اعتیاد مجازی2)
00:10:48 / 84MB
صوت سلامت مجازی(اعتیاد مجازی2)
00:10:48 / 10MB

سلامت مجازی(سلامت روان)
00:11:15 / 87MB
صوت سلامت مجازی(سلامت روان)
00:11:15 / 10MB

سلامت مجازی(امواج وای فای و موبایل1)
00:10:29 / 81MB
صوت سلامت مجازی(امواج وای فای و موبایل1)
00:10:29 / 10MB

سلامت مجازی(امواج وای فای و موبایل2)
00:09:53 / 77MB
صوت سلامت مجازی(امواج وای فای و موبایل2)
00:09:53 / 9MB

سلامت مجازی(امواج وای فای و موبایل3)
00:11:09 / 86MB
صوت سلامت مجازی(امواج وای فای و موبایل3)
00:11:09 / 10MB
محصولات ضد امواج
00:00:00 /

سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(فیزیکی)
00:10:32 / 82MB
صوت سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(فیزیکی)
00:10:32 / 10MB

سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(مجازی1)
00:10:40 / 83MB
صوت سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(مجازی1)
00:10:40 / 10MB

سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(مجازی2)
00:10:49 / 84MB
صوت سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(مجازی2)
00:10:49 / 10MB

سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(مجازی3)
00:11:25 / 88MB
صوت سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(مجازی3)
00:11:25 / 10MB
نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای
00:00:00 /
چی خوبه؟! (بازی‌ها و کارتون‌های مناسب کودکان و نوجوانان)
00:00:00 / 6KB

سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(ترکیبی)
00:11:16 / 87MB
صوت سرگرمی های مجازی و بازی های رایانه ای(ترکیبی)
00:11:16 / 10MB
مرگ؛ مرحله آخر چالش‌های اینترنتی (گفتگوی استاد روح‌الله مؤمن‌نسب با روزنامه جام‌جم درباره نوع سوم سرگرمی و راه‌کار مواجهه با آن)
00:00:00 /

کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی1
00:11:27 / 64MB
صوت کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی1
00:11:27 / 10MB
کتاب دشمنان آنلاین، مسئولان آفلاین
00:00:00 / 39KB

کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی2
00:10:50 / 61MB
صوت کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی2
00:10:50 / 10MB

56.کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی3
00:11:04 / 62MB
صوت کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی3
00:11:04 / 10MB

57.کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی4
00:11:40 / 66MB
کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی4
00:11:40 / 11MB

58.کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی5
00:11:17 / 64MB
کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی5
00:11:17 / 10MB

59.کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی6
00:11:15 / 63MB
صوت کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی6
00:11:15 / 10MB

60.کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی7
00:11:31 / 65MB
صوت کودکان آنلاین و راههای حفاظت از خانواده در فضای مجازی7
00:11:31 / 11MB

61.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری1)
00:12:43 / 72MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری1)
00:12:43 / 12MB
شجره خبیثه
00:00:00 /

62.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری2)
00:11:47 / 66MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری2)
00:11:47 / 11MB

63.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری3)
00:10:44 / 60MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری3)
00:10:44 / 10MB

64.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری4)
00:11:07 / 63MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری4)
00:11:07 / 10MB

65.هفته ی هفتم:شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری5)
00:11:03 / 62MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری5)
00:11:03 / 10MB

66.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری6)
00:10:51 / 61MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری6)
00:10:51 / 10MB

67.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری7)
00:11:16 / 63MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری7)
00:11:16 / 10MB

68.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری8)
00:11:36 / 65MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری8)
00:11:36 / 11MB

69.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری9)
00:11:20 / 64MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری9)
00:11:20 / 10MB

70.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری10)
00:10:35 / 60MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری10)
00:10:35 / 10MB

71.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری11)
00:11:42 / 66MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری11)
00:11:42 / 11MB

72.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری12)
00:10:38 / 60MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری12)
00:10:38 / 10MB

73.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری13)
00:11:50 / 67MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری13)
00:11:50 / 11MB

74.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری14)
00:10:56 / 62MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری14)
00:10:56 / 10MB

75.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری15)
00:11:16 / 63MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری15)
00:11:16 / 10MB

76.شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری16)
00:11:14 / 62MB
صوت شجره طیبه و شجره خبیثه (نهضت پرسشگری16)
00:11:14 / 10MB
محتوای دوره
00:04:00 / 96KB

77.هفته ی هشتم:شبکه ملی اطلاعات 1
00:11:56 / 50MB
صوت شبکه ملی اطلاعات 1
00:11:56 / 11MB
اطلاعات کامل درباره شبکه ملی اطلاعات
00:00:00 /

78.شبکه ملی اطلاعات 2
00:11:12 / 48MB
صوت شبکه ملی اطلاعات 2
00:11:13 / 10MB

79.شبکه ملی اطلاعات 3
00:11:42 / 49MB
صوت شبکه ملی اطلاعات 3
00:11:42 / 11MB

80.شبکه ملی اطلاعات 4
00:11:17 / 47MB
صوت شبکه ملی اطلاعات 4
00:11:17 / 10MB

81.شبکه ملی اطلاعات 5
00:12:19 / 53MB
صوت شبکه ملی اطلاعات 5
00:12:19 / 11MB

82.شبکه ملی اطلاعات 6
00:10:18 / 44MB
صوت شبکه ملی اطلاعات 6
00:10:18 / 9MB

83.شبکه ملی اطلاعات 7
00:11:29 / 48MB
صوت شبکه ملی اطلاعات 7
00:11:29 / 11MB

84.امنیت در فضای مجازی1
00:09:14 / 38MB
صوت امنیت در فضای مجازی1
00:09:14 / 8MB

85.امنیت در فضای مجازی2
00:11:09 / 46MB
صوت امنیت در فضای مجازی2
00:11:09 / 10MB

86.امنیت در فضای مجازی3
00:09:06 / 38MB
صوت امنیت در فضای مجازی3
00:09:06 / 8MB

87.امنیت در فضای مجازی4
00:12:15 / 51MB
صوت امنیت در فضای مجازی4
00:12:15 / 11MB

88.امنیت در فضای مجازی5
00:07:23 / 31MB
صوت امنیت در فضای مجازی5
00:07:23 / 7MB

89.حقوق فضای مجازی
00:11:37 / 48MB
صوت حقوق فضای مجازی
00:11:37 / 11MB
متن کامل قانون جرایم رایانه‌ای
00:00:00 /
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
00:00:00 /

معرفی
00:00:47 / 9MB

مقدمه فهرست مصادیق محتوا مجرمانه
00:05:19 / 58MB
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
00:00:00 /

محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
00:10:49 / 94MB

محتوا علیه مقدسات اسلامی
00:13:35 / 102MB

محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی بخش اول
00:12:24 / 101MB

محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی بخش دوم
00:13:19 / 99MB

انتشار نرم افزارهایی برای جرائم رایانه ای
00:14:09 / 106MB

دعوت به ارتکاب جرم
00:11:46 / 82MB

انتخابات
00:15:26 / 49MB

مسئولیت مدیران کانال ها وکاربران
00:14:28 / 106MB

عناوین جرائم رایانه ای کشور
00:13:15 / 96MB

جلسه اول - مقدمه
00:02:31 / 44MB

تصویری
00:09:21 / 59MB
صوتی
00:09:21 / 22MB

تصویری
00:12:23 / 79MB
صوتی
00:12:23 / 29MB

تصویری
00:11:02 / 60MB
صوتی
00:11:02 / 25MB

تصویری
00:08:41 / 52MB
صوتی
00:08:41 / 20MB

تصویری
00:10:54 / 58MB
صوتی
00:10:54 / 25MB

تصویری
00:12:22 / 137MB
صوتی
00:12:22 / 29MB

تصویری
00:12:43 / 69MB
صوتی
00:12:43 / 29MB

تصویری
00:13:24 / 84MB
صوتی
00:13:24 / 31MB

تصویری
00:13:46 / 80MB
صوتی
00:13:46 / 32MB

امنیت
00:02:12 / 8MB

بخش اول
01:05:57 / 196MB
بخش دوم
01:08:35 / 203MB

تصویری
00:08:27 / 83MB
صوتی
00:08:27 / 5MB

تصویری
00:10:59 / 75MB
صوتی
00:10:59 / 7MB

تصویری
00:10:47 / 82MB
صوتی
00:10:47 / 7MB

تصویری
00:13:19 / 82MB
صوتی
00:13:19 / 8MB

تصویری
00:06:59 / 83MB
صوتی
00:06:59 / 4MB

تصویری
00:10:19 / 78MB
صوتی
00:10:19 / 6MB

تصویری
00:11:07 / 84MB
صوتی
00:11:07 / 7MB

تصویری
00:11:35 / 88MB
صوتی
00:11:35 / 7MB

تصویری
00:13:25 / 82MB
صوتی
00:13:25 / 8MB

تصویری
00:12:30 / 86MB
صوتی
00:12:30 / 8MB

تصویری
00:10:58 / 83MB
صوتی
00:10:58 / 7MB

تصویری
00:10:15 / 78MB
صوتی
00:10:15 / 6MB