تصویر حسنیه‌سادات شبیری

حسنیه‌سادات شبیری

1 دوره
دکترای علوم ارتباطات

درباره ی استاد حسنیه‌سادات شبیری

خبرنگار و مجری برجسته اخبار تلویزیون


دوره‌های حسنیه‌سادات شبیری


دوره عمومی آموزش سوژه‌یابی، خبرنگاری و کوتاه‌نویسی

<p>در دنیای امروز اذهان جستجوگر زیادی وجود دارند که لحظه به لحظه در پی کسب اطلاعات و اخبار تازه و جدید درباره موضوعات متنوع هستند و اصولا خبر در مقام پاسخگویی به پرسش‌های اذهان جستجوگر ...
700,000 399,000 تومان