تصویر احسان میرزایی

احسان میرزایی


درباره ی استاد احسان میرزایی

💠 دانشجوی دکتری طب سنتی در دانشگاه UTMA 💠 دبیر اندیشکده راهبردی سبک زندگی اسلامی 💠 دبیر انجمن ملی تغذیه سالم در استان تهران 💠 محقق و نویسنده حوزه سبک زندگی سالم و بیوتروریسم غذایی 💠 بنیانگذار سلسله مباحث دنیای وارونه (نقدی علمی تاریخی بر سبک زندگی مدرن)