تصویر ابوالفضل امامی میبدی

ابوالفضل امامی میبدی

2
1 دوره
دکترای فقه سیاسی و روابط بین‌الملل

درباره ی استاد ابوالفضل امامی میبدی

💠 ورودی حوزه علمیه قم در سال 74 💠 دانش‌آموخته کارشناسی فلسفه از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 💠 دانش‌آموخته ارشد فرق و مذاهب اسلامی از دانشگاه ادیان قم 💠 دانش‌آموخته دکترای فقه سیاسی و روابط بین‌الملل از جامعةالمصطفی(ص) در سال 1394 💠 دارای چندین مقاله علمی و نویسنده کتاب‌های زیر: 1. زبرپردازی فقه استراتژیک، در سال 1397 2. معرفت دینی یا دین معرفتی، در سال 1398 3. تفکر اسلامی یا تفلسف اثلامی، در سال 1398 4. فقه سیاست خارجی با کتابی ها، در سال 1399 5. فقه سیاست خارجی و نظام سازی آن، در سال 1400 6. زبرتفقه نظام اسلام، در سال 1400 💠 نویسنده چندین کتاب دیگر که در نوبت آماده‌سازی برای چاپ است؛ مانند کتاب «غرب‌شناسی فقهی» و... 💠 کاشف نظریه ابرفقه که تاکنون چندین رساله دکترا بر پایه آن دفاع شده است. 💠 مبلغ بین‌المللی و شش سال حضور مستمر در ایتالیا 💠 مسئول مؤسسه فرهنگی ایل سالواتوره اتزو بولزانو ایتالیا 💠 مسوول بخش اسلام‌شناسی مرکز مطالعات بین‌المللی دیموره دلا ساپینتزا ایتالیا


دوره‌های ابوالفضل امامی میبدی


سه کتاب حجت‌الاسلام دکتر ابوالفضل امامی میبدی

4.7
<p>به نام خدای مهرای ویژامهر<br /> <br /> نذر سه کتاب ابوالفضل امامی برای هزینه‌های جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی<br /> <br /> <strong>1. زبرتفقه نظام ...
220,000 100,000 تومان